bildet viser en ansatt

Slik setter du opp fliser på egenhåndBadet og andre områder med mye vannsøl må du overlate til fagfolk. For baderom gjelder en egen våtromsnorm, som må følges.
Det er ikke noe hokus pokus å sette opp flisene selv. Men fallgruvene er mange, og konsekvensene kan bli både store og kostbare om det ikke gjøres riktig.

Før du starter med flisleggingen, må du sjekke at underlaget er plant og rent, og at materialet egner seg for flislegging. Underlag som betong eller gips fungerer utmerket, mens treverk, for eksempel beveger seg for mye og kan skade flisene.

Eventuelle ujevnheter må jevnes med sparkel eller avretningsmasse. Når underlaget er klar, kan du starte med å måle opp veggen eller gulvet som skal flislegges. På veggen må du måle høyden fra gulv til tak på det høyeste punktet. Så kan du beregne hvor første fliserad skal legges. Ta hensyn til dører, vindu og fastmonterte gjenstander, slik at du får naturlig kapp alle steder. Det kan være lurt å legge kapp mot hjørnene. Da er det lettest å få radene rette. Bruk vater og tegn en vannrett strek hvor første fliserad skal begynne.

Følg anvisningen på pakken, og bland fliselimet godt. Det vanligste er at det skal stå i omtrent et kvarter. Rør på nytt før flisleggingen starter. Vi anbefaler et høyfleksibelt lim som tåler mer fukt, press og bevegelse. Stryk ut fliselimet med en tannsparkel. Denne kan gjerne være 6–10 mm, avhengig av rillene på baksiden av flisen. Hør med flisleverandører hva slags sparkel du bør benytte. Påfør lim nok til et par rader med fliser, men ikke overdriv. Limet tørker relativt raskt.

Begynn med å legge en flis helt til høyre og en helt til venstre på veggen. Legg så flisene fra midten og utover for å sikre at du ikke blir lurt av skjevheter i veggen. Bruk flisekryss eller flisesnor for å få riktig avstand mellom flisene. Når du er ferdig med første raden, legger du en flisesnor over, og begynner med neste rad på samme måte. Tykkelsen på flisesnoren er avhengig av hvor stor fuge du ønsker. En tykkere snor gjør det lettere å justere inn tabber og unøyaktigheter. Du kan fjerne snoren etter et par timer.

Du vil garantert måtte kappe fliser. Vi anbefaler at du leier en god flisekutter hos oss eller en annen fliseforhandler fremfor å kjøpe en billig utgave. Flisene skjæres og kakkes lett for å deles i to. Skal man skjære av bare en smal bit, er det lettest å brekke av biten med en tang. Om du trenger du et rundt hull, kan du bruke et vannbor eller et annet spesialbor som er beregnet på dette. Du kan også ta den med hit til oss, så kan vi hjelpe deg med dette.

Flisene tørker normalt på et døgn, og du kan nå begynne å tenke på fugingen. Fugemassen må være tilpasset underlaget, og det er viktig at du følger anvisningen på pakken. Du skal benytte et eget fugbrett for å dra fugemassen utover. Pass på at det er tett med fugemasse mellom flisene. La fugemassen tørke før du vasker flisene. Tørketiden avhenger av vannoppsuget i flisene, type fugemasse og romtemperaturen.

Til slutt vasker du flisene, og kan beundre det ferdige arbeidet.